1851

ஜான் ஜேம்ஸ் ஆடுபோன்

ஜான் ஜேம்ஸ் ஆடுபோன் ஒரு அமெரிக்க பறவையியல் நிபுணர், இயற்கை ஆர்வலர் மற்றும் கலைஞர் ஆவார். வட அமெரிக்க பறவைகளின் ஆய்வுகள் மற்றும் விரிவான விளக்கப்படங்களுக்கு பெயர் பெற்றவர்.

மேலும் படிக்க