ஆகஸ்ட் 30

பிரெட் ஹாம்ப்டன்

ஃபிரெட் ஹாம்ப்டன் பிளாக் பாந்தர் கட்சியின் தலைவராக இருந்தார், அவர் உள்ளூர் சட்ட அமலாக்க மற்றும் FBI ஆல் துன்புறுத்தப்பட்டு இலக்கு வைக்கப்பட்டார், இதன் விளைவாக டிசம்பர் 4, 1969 அன்று அவரது குடியிருப்பில் போலீஸ் சோதனையின் போது அவர் கொலை செய்யப்பட்டார்.

மேலும் படிக்க