சிறை சென்றார்

எஸ்ரா பவுண்ட்

கவிஞர் எஸ்ரா பவுண்ட் 70 க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார் மற்றும் ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் மற்றும் டி.எஸ் உட்பட பல பிரபலமான எழுத்தாளர்களை ஊக்குவித்தார். எலியட்.

மேலும் படிக்க

அலெக்ஸாண்ட்ரா ஃபெடோரோவ்னா

அலெக்ஸாண்ட்ரா ஃபெடோரோவ்னா ரஷ்ய ஜார் நிக்கோலஸ் II இன் மனைவி. அவரது ஆட்சி ரஷ்யாவின் ஏகாதிபத்திய அரசாங்கத்தின் வீழ்ச்சியைத் துரிதப்படுத்தியது. அவர் 1918 இல் தனது முழு குடும்பத்துடன் கொலை செய்யப்பட்டார்.

மேலும் படிக்க